Tipy pre bezpečnú prácu so žeriavmi

Tipy pre bezpečnú prácu so žeriavmi

Žeriavy sú jedny z najvýkonnejších a najužitočnejších strojov v stavebnom priemysle, ktoré nájdu uplatnenie takmer pri každej zdvíhacej práci. Práca s týmito úžasnými strojmi však predstavuje aj množstvo potenciálne nebezpečných situácií, pretože ich veľké rozmery a sila môžu ľahko zničiť majetok a zraniť ľudí, a preto sú zavedené bezpečnostné postupy, predpisy a zákony, ktoré tieto bezpečnostné riziká redukujú.

Bezpečnosť pri práci so žeriavmi

Moderné žeriavy sú vybavené mnohými bezpečnostnými prvkami na báze špičkových technológií, čo je dôvodom, prečo sú nehody žeriavov vo väčšine spôsobené ľudskou chybou. Stačí sa pozrieť na rôzne fotky na sociálnych sieťach, kde môžeme vidieť žeriavnikov alebo stavebných robotníkov vykonávajúcich so svojimi žeriavmi šialenú akrobaciu. Z posledných štatistík vyplýva, že 10 % smrteľných zranení v stavebníctve bolo spôsobených nárazom pohybujúcich sa predmetov a 9 % bolo spôsobených idúcimi vozidlami, pričom niekoľko percent z oboch prípadov môžeme pravdepodobne pripísať aj žeriavom.

Ochranné pracovné pomôcky

Nevchádzajte na stavenisko so žeriavom bez riadnych osobných ochranných pracovných pomôcok, v opačnom prípade môžete ohroziť život svoj aj ostatných. Práce so žeriavmi či inými zdvíhacími zariadeniami predstavujú bezpečnostné riziko nielen pre tých, ktorí ich obsluhujú – žeriavnici, viazači bremien, signalisti a ďalší spolupracovníci – opravári, montéri a pod., ale aj pre osoby, ktoré sa na prevádzke žeriavov priamo nezúčastňujú – robotníci na stavbe, okoloidúce fyzické osoby. Minimálne bezpečnostné vybavenie, ktoré by ste mali mať pri práci so žeriavom uvádzame nižšie, ale tento zoznam môže byť samozrejme rozšírený v závislosti od typu práce.

  • Pracovné oblečenie s reflexnými prvkami
  • Pracovná prilba
  • Bezpečnostná obuv

Pozemné podmienky

Žeriavy sú veľké a ťažké, takže realita je taká, že akákoľvek nepatrná zmena podmienok pracovného povrchu môže mať na stroj obrovský vplyv. Príliš mäkká pôda môže spôsobiť preborenie žeriava alebo akýkoľvek nerovný terén môže spôsobiť prevrátenie alebo uviaznutie žeriava.

Existujú žeriavy navrhnuté na použitie v nerovnom teréne, ako sú naše minižeriavy UNIC, ktoré môžu pracovať ako v stiesnených priestoroch, tak na nerovných terénoch. Vždy skontrolujte, aké budú na danej stavbe podmienky, aby ste si boli istí, že vyberiete ten správny žeriav pre danú prácu a vyhnete sa plytvaniu časom a nehodám.

Počasie

Žeriavy sú robustné stroje, ktoré vykonávajú zdvíhacie práce za akéhokoľvek počasia. Zlé počasie však môže spôsobiť najrôznejšie problémy, ako je napríklad hojdanie nákladu vo vetre alebo náraz nákladu do prekážky. Dážď spôsobuje zhoršené videnie, čo robí používanie žeriava nebezpečným. Teplé počasie s vysokými teplotami môže spôsobiť prehriatie vás aj žeriavu. Chladné počasie môže zase spôsobiť to, že oceľ v žeriavoch skrehne, takže použitie nie je bezpečné.

Posúdenie rizík/plán zdvíhacích prác

Vzhľadom na vyššie uvedené fakty je tak posúdenie rizík, ako aj plán zdvíhacích prác nesmierne dôležitou súčasťou bezpečnosti pri prevádzkovaní žeriava, pretože tu je priestor načrtnúť predpokladané možné riziká a naplánovať si, akým spôsobom ich zvládnete. Zdvíhací plán vytvára kompetentná osoba, pretože pri jeho vykonávaní je nutné vylúčiť všetky jasné riziká a zabezpečiť, aby zdvíhanie mohlo byť vykonané bezpečne.

Nebezpečenstvo a riziká pri práci so žeriavom

Nebezpečenstvo môže zahŕňať čokoľvek, napríklad uvoľnenú pôdu v oblasti, ktorá je náchylná k zosuvom, predmety v ceste (pohyblivé alebo stacionárne), chemikálie alebo elektrické vedenie. Vždy by ste mali byť v strehu, pretože nebezpečenstvo sa môže objaviť v priebehu práce alebo úplne náhle.

Rizik pri práci so žeriavom je veľa, napríklad zachytenie alebo zrazenie osoby pohybujúcim sa žeriavom, vypadnutie bremena z úväzku a následný pád bremena z výšky, pritlačenie viazača bremena pri viazaní, zneužitie žeriava nekompetentnou osobou, strata stability a následný pád žeriava následné pretrhnutie nosného lana, pád kladnice na osoby, ktoré pracujú pod žeriavom a pod.

Pravidelné revízie žeriavov

Žeriav bez revízie je relatívne častým javom havárií. Dodržujte pravidelné a zo zákona povinné revízie zdvíhacích zariadení. Ušetrí vám starosti aj peniaze. Toto je jedna z najdôležitejších súčastí bezpečnosti žeriava, pretože ako môžete bez bezpečného žeriava vykonať bezpečne zdvíhacie práce? Je absolútne nevyhnutné dodržiavať technické normy, prevádzkové predpisy a legislatívne požiadavky. Pre revízie volajte Jaroslava Voneša, tel.č. +420  775 089 953.

Elektrické vedenie

Elektrické vedenie je všade, kam sa pozriete, a je možno jedným z najväčších nebezpečenstiev, pretože s ním sa nedá pohybovať a obvykle sa nedá vypnúť. Vzhľadom na zloženie ocele žeriavov to znamená, že sú veľmi vodivé a nemusia sa teda ani dotýkať kábla, aby elektrina prechádzala žeriavom.

Plastové roznášacie dosky a podložky pod pätky žeriavov

V súvislosti s nemalou hmotnosťou žeriavov by ste sa mali uistiť, že používate správne podložky pod žeriavové pätky a plastové roznášacie dosky, ktoré chránia povrchy pred poškodením rovnomerným roznášaním tlaku na povrch.

Vymedzte pracovný priestor pre manipuláciu s bremenami

Vymedzenie pracovného priestoru pre manipuláciu s ťažkými bremenami, ktoré sú prepravované pomocou žeriava, je nevyhnutnou povinnosťou. Žiadni chodci by nemali mať možnosť náhodne vstúpiť do priestoru, kde dochádza k manipulácii s bremenami. Oblasť by ste mali uzavrieť pomocou dopravných bariér, kužeľov a jasných bariérových pások, ktoré jasne vymedzujú pracovný priestor, kam je zakázané vstúpiť.

Mobilné telefóny a ďalšie rozptýlenie

Keď sa pohybujete v oblasti žeriava alebo ho sami obsluhujete, nemali by ste byť rozptyľovaní, pretože môžete ohroziť seba aj ostatných. Keď sa sústredíte na svoj mobilný telefón alebo iné veci, môžete ľahko prehliadnuť nebezpečenstvo a chodcov a prípadne ich zraziť žeriavom alebo spôsobiť iné nákladné nehody, ako je poškodenie budovy.

 

Pokiaľ potrebujete ďalšie rady ohľadom bezpečnosti práce s minižeriavmi, kontaktujte nás na tel. +420 775 089 953, radi Vám poradíme. Ak si chcete prenajať minižeriav, volajte dispečing +420 603 903 888.

Prenajmite si minižeriav UNIC vrátane manipulačnej alebo vákuovej techniky, s našou obsluhou alebo vyškolíme Vašich ľudí. Sme špecialisti na veľkoformátové zasklievanie, máme na konte niekoľko rekordov na tomto poli. Ponúkame komplexné služby vrátane dopravy.