Význam školenia a certifikácie žeriavnikov

Každé zamestnanie v Slovenskej republike si vyžaduje určitú úroveň zručností a odbornej prípravy a stavebníctvo nie je výnimkou. Na každom stavenisku zvyčajne platí množstvo pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú spôsobené nebezpečnými podmienkami. To znamená, že väčšina žeriavnikov zapojených do stavebníctva musí absolvovať určitý druh školenia a certifikácie. Mnohí dodávatelia a zákazníci vyžadujú, aby každý, koho zamestnajú, mal všetky potrebné certifikáty na bezpečnú obsluhu žeriava. Získanie preukazu žeriavnika je teda absolútnou nevyhnutnosťou na to, aby ste mohli prenajať žeriav so žeriavnikom.

 

Okrem toho, že si vás bude môcť prenajať, zaistí to bezpečnosť vás aj vášho okolia. V spoločnosti KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o. máme viac ako 23 rokov skúseností v odbore a máme zručnosti a znalosti, ktoré vám pomôžu identifikovať nebezpečné postupy. Pravidelne organizujeme školenia žeriavnikov a viazačov pre našich technikov a obsluhu žeriavov a v budúcnosti plánujeme zriadiť školiace stredisko pre obsluhu žeriavov, kde budeme ponúkať certifikované školenia pre obsluhu mini žeriavov.

Osvedčenie žeriavnika alebo žeriavnický preukaz sa vydáva podľa príslušnej skupiny žeriavov.

TriedaTyp žeriavuTriedaTyp žeriavu
OZdvíhadlá, ručne ovládané žeriavy alebo žeriavy s aspoň jedným ručne ovládaným žeriavom, mostové, portálové, konzolové a stĺpové žeriavy s košom alebo kladkostrojom, ovládané zo zemeAMostové, portálové a konzolové žeriavy s košom alebo kladkostrojom, ovládané z koša alebo kabíny
STechnologické manipulátory, žeriavové zariadenia pre stavebné stroje, vysokozdvižné vozíky atď.ASMostové žeriavy na špeciálne použitie, ako sú napríklad liace, formovacie, sádzacie, odlievacie, stripovacie a kliešťové žeriavy
BVežové, stĺpové, vežové a portálové žeriavyCŽelezničné a koľajové žeriavy
DMobilné žeriavyNNakladacie žeriavy
EPlávajúce žeriavyFLanové žeriavy

 

Bezpečnosť

Získanie správnej kvalifikácie a školenia na obsluhu žeriava môže zvýšiť bezpečnosť na celom pracovisku. Nevyškolená obsluha je nebezpečná, pretože každá chyba, ktorú urobíte, môže viesť k zraneniam a smrteľným úrazom. Žeriavy vážia stovky až tisíce kilogramov a zdvíhajú rovnako ťažké predmety. Keď si za ovládacie prvky sadne neskúsená obsluha, môže ľahko dôjsť k úrazom, napríklad k nárazom do vecí pri pohybe, k pádu nákladu, k rozkývaniu ramena alebo nákladu, k prevráteniu žeriavu atď.

Na školení sa naučíte všetky správne spôsoby nastavenia a obsluhy žeriavu vrátane toho, ako dodržiavať pokyny vedúceho žeriavu. Získate vedomosti o tom, ako riešiť rôzne problémy na stavbe, napríklad vypočítať, akú maximálnu bezpečnú hmotnosť môže žeriav zdvihnúť.

 

Zníženie rizika nehôd

Keď je obsluha plne vyškolená, je oveľa pravdepodobnejšie, že rozpozná riziká spojené so zdvíhaním. Špecifikácie práce sa môžu meniť z minúty na minútu, preto je dôležité, aby sa obsluha žeriavu dokázala prispôsobiť. Keď sa objaví nová výzva, napríklad zmena počasia alebo terénu, obsluha bude schopná posúdiť možnosti svojho žeriavu a prispôsobiť sa situácii.

 

Získavanie lepších znalostí

Hoci môžete legálne prevádzkovať žeriav na súkromnom pozemku bez licencie, ak neabsolvujete riadne školenie, môžete prísť o mnohé výhody. Ak sa učíte len za pochodu, môže to často znamenať, že vám môžu chýbať základné znalosti, ako napríklad dôležitosť inštrukčných ručných signálov alebo ako správne posúdiť bezpečnosť žeriava. Vynechanie dôležitých informácií môže mať negatívny vplyv na hladký priebeh práce alebo na to, či by ste mohli potenciálne niekoho zraniť.

 

Kariérny postup

Vzhľadom na to, že mnohé pracoviská v modernej dobe často vyžadujú, aby žeriavnici mali príslušný žeriavnický preukaz, ako aj iné akreditácie, môže to znamenať, že bez neho je veľmi malá šanca získať trvalé zamestnanie. Ak máte preukaz, môžete dať každému novému zamestnávateľovi alebo klientovi istotu, že ste profesionál, ktorý dokáže vykonať svoju prácu. Vlastníctvo licencie tiež znamená, že už nie ste obmedzený na prácu na súkromných pozemkoch, čo rozširuje vaše možnosti. Licencovaní žeriavnici sú oveľa žiadanejší, a preto môžu za využitie svojich schopností požadovať vyššie platy.