Montáže na strechách

Kompaktné minižeriavy je možné vďaka ich malej hmotnosti ľahko dopraviť na strechy budov. Zo strechy sa sklenené tabule podtlakovo uchopené vákuovým zdvíhacím zariadením a zavesené na pavúčom žeriave spúšťajú do jednotlivých podlaží, kde sa vešajú na fasádnu konštrukciu alebo inštalujú iným spôsobom.