Sadenie stromov a pomoc záhradníkom

Naše minižeriavy pomáhajú pri zakladaní záhrad, sadení stromov, premiestňovaní ťažkých kvetináčov, preprave zeminy, pri práci vo vinohradoch alebo inštalácii zelene v obchodných centrách.  Spolupracujeme so záhradnými architektmi pri tvorbe záhrad, rozmiestňovaní veľkých kameňov, sôch, fontán a iných ťažkých záhradných prvkov.