Veľkoformátové zasklievanie

Sklené či celosklené fasády administratívnych budov či rodinných domov sú nielen súčasným módnym trendom, ale aj cestou k najlepšiemu osvetleniu pracovného priestoru a obytných interiérov. Vďaka zlepšujúcim sa parametrom skla sú bežné stále väčšie okná. Naše minižeriavy UNIC v kombinácii s vákuovými zdvíhacími zariadeniami rôznych nosností, zasklievacími robotmi a skúsenosťami a znalosťami našich operátorov nás zaraďujú medzi najlepších špecialistov vo veľkoformátovom zasklievaní v Českej a Slovenskej republike.