Žeriavy a oceľové konštrukcie

Minižeriavy pomáhajú umiestňovať a inštalovať oceľové konštrukcie rôznych typov. Konštrukcie portálových a mostových žeriavov, konštrukcie umelých lezeckých stien, oceľové konštrukcie stavieb, skladové konštrukcie, oceľové konštrukcie rámových hál alebo systémy stavebnicových konštrukcií.